אלומה

מחזור ג - יום מלא


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
154001 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן אגוז 154001 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154002 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן אגמית 154002 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154003 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן אגס 154003 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154004 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן אדמונית 154004 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154005 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן אורן 154005 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154006 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן אורים ותומים 154006 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154007 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן איזדרכת 154007 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154008 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן אירוס 154008 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154009 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן אלה 154009 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154010 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן אלון 154010 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154011 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן אלמוגן 154011 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154012 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן אמנון 154012 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154013 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן אנפה 154013 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154014 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן ארבל 154014 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154015 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן ארז 154015 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154016 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן אשכולית 154016 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154017 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן אשל 154017 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154018 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן אתרוג 154018 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154019 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן בציר 154019 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154020 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן ברבור 154020 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154021 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן ברוש 154021 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154022 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן גלבוע 154022 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154023 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן גפן 154023 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154024 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן דובדבן 154024 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154025 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן דולב 154025 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154026 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן דמוקרטי 154026 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154027 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן דפנה 154027 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154028 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן דקל 154028 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154029 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן דרור 154029 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154030 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן הדס 154030 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154031 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן הדר 154031 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154032 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן הרדוף 154032 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154033 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן זמורה 154033 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154034 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן זמיר 154034 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154035 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן חוחית 154035 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154036 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן חופית 154036 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154037 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן חיטה 154037 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154038 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן חלמונית 154038 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154039 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן חסידה 154039 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154040 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן חצב 154040 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154041 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן חרוב 154041 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154042 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן חרמון 154042 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154043 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן יסמין 154043 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154044 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן יערה 154044 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154045 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן יצהר 154045 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154046 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן יקינטון 154046 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154047 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא - גן כלנית חט"צ המגן 154047 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154048 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן כרכום 154048 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154049 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 גן כרמל 154049 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154050 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן לבונה 154050 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154051 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן לילך 154051 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154052 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן לימון 154052 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154053 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן מור 154053 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154054 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן מורן 154054 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154055 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן מטר 154055 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154056 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן מירון 154056 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154057 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן מנדרינה 154057 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154058 קייטנת מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן ממרגנית 154058 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154059 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן מרווה 154059 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154060 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן נופר 154060 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154061 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן נורית 154061 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154062 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן נחליאלי 154062 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154063 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן נרקיס חט"צ המגן 154063 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154064 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן נרקיס ממלכתי דתי 154064 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154065 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן סביון 154065 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154066 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן סגלון 154066 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154067 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן סחלב 154067 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154068 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן סייפן 154068 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154069 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן סנונית 154069 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154070 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן סתוונית 154070 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154072 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן עגור 154072 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154073 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן עינב 154073 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154074 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן עירית 154074 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154075 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן ענן 154075 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154076 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן ערבה 154076 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154077 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן פומלית 154077 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154078 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן פטל 154078 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154079 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן פעמונית 154079 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154080 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן פקאן 154080 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154081 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן פרג 154081 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154082 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן פשוש 154082 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154083 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן צאלון 154083 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154084 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן צבעוני 154084 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154085 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן צבר 154085 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154086 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן ציפורן 154086 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154087 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן קחון 154087 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154088 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן קינמון 154088 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154089 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן קשת 154089 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154090 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן רוזמרין 154090 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154091 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן רותם 154091 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154092 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן ריחן 154092 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154093 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן רימון 154093 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154094 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן רקפת חטצ המגן 154094 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154095 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן רקפת אסירי ציון 154095 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154096 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן שבלול 154096 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154097 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן שחף 154097 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154098 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן שיזף 154098 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154099 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן שיטה 154099 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154100 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן שעורה 154100 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154101 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן שקד 154101 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154102 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן שקנאי 154102 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154103 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן תאנה 154103 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154104 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן תאשור 154104 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154105 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן תבור 154105 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154106 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן תדהר 154106 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154107 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן תומר 154107 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154108 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן תות 154108 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154109 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן תמר 154109 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154110 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן תפוז 154110 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154111 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן תפוזינה 154111 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום
154112 קייטנה מחזור ג 1-9.8.2022 יום מלא גן תפוח 154112 15 24 לא כולל יום א 9 באב 07/08/2022 750.00 ₪ נסגר לרישום