אלומה

מחזור ב - יום מלא


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
153001 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן אגוז 153001 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153002 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן אגמית 153002 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153003 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן אגס 153003 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153004 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן אדמונית 153004 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153005 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן אורן 153005 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153006 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן אורים ותומים 153006 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153007 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן איזדרכת 153007 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153008 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן אירוס 153008 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153009 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן אלה 153009 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153010 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן אלון 153010 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153011 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן אלמוגן 153011 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153012 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן אמנון 153012 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153013 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן אנפה 153013 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153014 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן ארבל 153014 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153015 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן ארז 153015 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153016 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן אשכולית 153016 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153017 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן אשל 153017 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153018 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן אתרוג 153018 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153019 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן בציר 153019 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153020 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן ברבור 153020 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153021 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן ברוש 153021 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153022 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן גלבוע 153022 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153023 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן גפן 153023 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153024 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן דובדבן 153024 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153025 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן דולב 153025 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153026 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן דמוקרטי 153026 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153027 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן דפנה 153027 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153028 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן דקל 153028 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153029 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן דרור 153029 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153030 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן הדס 153030 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153031 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן הדר 153031 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153032 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן הרדוף 153032 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153033 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן זמורה 153033 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153034 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן זמיר 153034 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153035 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן חוחית 153035 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153036 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן חופית 153036 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153037 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן חיטה 153037 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153038 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן חלמונית 153038 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153039 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן חסידה 153039 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153040 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן חצב 153040 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153041 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן חרוב 153041 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153042 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן חרמון 153042 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153043 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן יסמין 153043 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153044 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן יערה 153044 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153045 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן יצהר 153045 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153046 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן יקינטון 153046 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153047 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא - גן כלנית חט"צ המגן 153047 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153048 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן כרכום 153048 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153049 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 גן כרמל 153049 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153050 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן לבונה 153050 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153051 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן לילך 153051 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153052 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן לימון 153052 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153053 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן מור 153053 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153054 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן מורן 153054 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153055 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן מטר 153055 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153056 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן מירון 153056 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153057 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן מנדרינה 153057 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153058 קייטנת מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן ממרגנית 153058 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153059 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן מרווה 153059 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153060 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן נופר 153060 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153061 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן נורית 153061 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153062 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן נחליאלי 153062 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153063 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן נרקיס חט"צ המגן 153063 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153064 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן נרקיס ממלכתי דתי 153064 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153065 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן סביון 153065 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153066 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן סגלון 153066 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153067 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן סחלב 153067 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153068 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן סייפן 153068 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153069 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן סנונית 153069 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153070 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן סתוונית 153070 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153072 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן עגור 153072 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153073 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן עינב 153073 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153074 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן עירית 153074 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153075 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן ענן 153075 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153076 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן ערבה 153076 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153077 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן פומלית 153077 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153078 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן פטל 153078 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153079 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן פעמונית 153079 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153080 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן פקאן 153080 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153081 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן פרג 153081 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153082 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן פשוש 153082 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153083 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן צאלון 153083 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153084 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן צבעוני 153084 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153085 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן צבר 153085 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153086 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן ציפורן 153086 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153087 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן קחון 153087 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153088 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן קינמון 153088 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153089 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן קשת 153089 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153090 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן רוזמרין 153090 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153091 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן רותם 153091 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153092 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן ריחן 153092 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153093 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן רימון 153093 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153094 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן רקפת חטצ המגן 153094 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153095 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן רקפת אסירי ציון 153095 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153096 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן שבלול 153096 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153097 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן שחף 153097 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153098 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן שיזף 153098 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153099 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן שיטה 153099 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153100 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן שעורה 153100 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153101 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן שקד 153101 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153102 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן שקנאי 153102 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153103 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן תאנה 153103 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153104 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן תאשור 153104 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153105 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן תבור 153105 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153106 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן תדהר 153106 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153107 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן תומר 153107 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153108 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן תות 153108 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153109 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן תמר 153109 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153110 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן תפוז 153110 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153111 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן תפוזינה 153111 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום
153112 קייטנה מחזור ב 24-31.7.2022 יום מלא גן תפוח 153112 15 23 750.00 ₪ נסגר לרישום