אלומה

מחזור א - יום מלא


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
152001 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן אגוז 152001 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152002 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן אגמית 152002 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152003 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן אגס 152003 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152004 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן אדמונית 152004 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152005 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן אורן 152005 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152006 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן אורים ותומים 152006 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152007 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן איזדרכת 152007 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152008 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן אירוס 152008 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152009 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן אלה 152009 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152010 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן אלון 152010 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152011 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן אלמוגן 152011 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152012 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן אמנון 152012 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152013 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן אנפה 152013 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152014 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן ארבל 152014 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152015 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן ארז 152015 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152016 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן אשכולית 152016 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152017 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן אשל 152017 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152018 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן אתרוג 152018 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152019 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן בציר 152019 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152020 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן ברבור 152020 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152021 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן ברוש 152021 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152022 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן גלבוע 152022 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152023 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן גפן 152023 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152024 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן דובדבן 152024 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152025 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן דולב 152025 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152026 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן דמוקרטי 152026 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152027 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן דפנה 152027 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152028 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן דקל 152028 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152029 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן דרור 152029 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152030 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן הדס 152030 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152031 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן הדר 152031 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152032 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן הרדוף 152032 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152033 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן זמורה 152033 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152034 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן זמיר 152034 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152035 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן חוחית 152035 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152036 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן חופית 152036 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152037 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן חיטה 152037 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152038 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן חלמונית 152038 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152039 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן חסידה 152039 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152040 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן חצב 152040 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152041 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן חרוב 152041 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152042 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן חרמון 152042 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152043 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן יסמין 152043 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152044 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן יערה 152044 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152045 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן יצהר 152045 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152046 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן יקינטון 152046 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152047 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא - גן כלנית חט"צ המגן 152047 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152048 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן כרכום 152048 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152049 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 גן כרמל 152049 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152050 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן לבונה 152050 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152051 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן לילך 152051 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152052 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן לימון 152052 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152053 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן מור 152053 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152054 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן מורן 152054 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152055 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן מטר 152055 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152056 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן מירון 152056 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152057 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן מנדרינה 152057 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152058 קייטנת מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן ממרגנית 152058 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152059 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן מרווה 152059 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152060 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן נופר 152060 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152061 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן נורית 152061 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152062 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן נחליאלי 152062 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152063 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן נרקיס חט"צ המגן 152063 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152064 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן נרקיס ממלכתי דתי 152064 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152065 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן סביון 152065 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152066 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן סגלון 152066 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152067 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן סחלב 152067 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152068 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן סייפן 152068 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152069 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן סנונית 152069 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152070 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן סתוונית 152070 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152072 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן עגור 152072 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152073 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן עינב 152073 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152074 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן עירית 152074 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152075 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן ענן 152075 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152076 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן ערבה 152076 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152077 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן פומלית 152077 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152078 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן פטל 152078 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152079 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן פעמונית 152079 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152080 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן פקאן 152080 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152081 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן פרג 152081 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152082 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן פשוש 152082 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152083 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן צאלון 152083 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152084 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן צבעוני 152084 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152085 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן צבר 152085 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152086 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן ציפורן 152086 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152087 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן קחון 152087 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152088 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן קינמון 152088 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152089 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן קשת 152089 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152090 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן רוזמרין 152090 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152091 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן רותם 152091 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152092 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן ריחן 152092 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152093 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן רימון 152093 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152094 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן רקפת חטצ המגן 152094 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152095 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן רקפת אסירי ציון 152095 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152096 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן שבלול 152096 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152097 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן שחף 152097 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152098 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן שיזף 152098 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152099 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן שיטה 152099 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152100 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן שעורה 152100 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152101 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן שקד 152101 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152102 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן שקנאי 152102 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152103 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן תאנה 152103 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152104 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן תאשור 152104 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152105 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן תבור 152105 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152106 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן תדהר 152106 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152107 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן תומר 152107 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152108 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן תות 152108 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152109 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן תמר 152109 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152110 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן תפוז 152110 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152111 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן תפוזינה 152111 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום
152112 קייטנה מחזור א 3-21.7.2022 יום מלא גן תפוח 152112 15 22 1,150.00 ₪ נסגר לרישום