אלומה

תלמיד חדש


קוד שם פרטים מחיר לחודש הרשמה
2120001 פרוייקט כלי נשיפה והקשה 2120001 2 2 290.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2120002 פרוייקט כלי קשת 2120002 2 2 290.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2120003 שעור 30 דקות 2120003 2 2 410.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2120004 שעור 45 דקות 2120004 2 2 490.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2120005 שעור 60 דקות 2120005 2 2 560.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2120006 שעור 45 דקות פעמיים בשבוע 2120006 2 2 695.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2120007 שעור 45 דקות + שעור 30 דקות בשבוע 2120007 2 2 660.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2120008 שעור 60 דקות + שעור 30 דקות בשבוע 2120008 2 2 695.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2120009 שעור 60 דקות + שעור 45 דקות בשבוע 2120009 2 2 730.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2120010 שעור 60 דקות פעמיים בשבוע 2120010 2 2 795.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2120011 אקספרס (שעור 45 דקות זוגי) 2120011 2 2 360.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2120012 תזמורת הורים + שעור כלי נגינה 2120012 2 2 285.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2120013 תזמורת הורים ללא שעור כלי נגינה 2120013 2 2 175.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2120014 מקהלת מבוגרים 2120014 2 2 240.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2120016 השתתפות בהרכבי ביצוע ללא שיעורי כלי נגינה 2120016 2 2 150.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2120017 השתתפות במקהלות הקונסרבטוריון ללא שעור כלי נגינה 2120017 2 2 240.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2120018 אורגנית (בית ספר רעות) 2120018 2 2 250.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2120019 שעורי תאוריה 2120019 2 2 150.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2120037 שעור 45 דקות-שני 2120037 2 2 490.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2120038 שעור 45 דקות-שלישי 2120038 2 2 490.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2120041 שעור 30 דקות-שני 2120041 2 2 410.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2120042 שעור 30 דקות-שלישי 2120042 2 2 410.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2120045 שעור 60 דקות-שני 2120045 2 2 560.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2120046 שעור 60 דקות-שלישי 2120046 2 2 560.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2120051 פרוייקט כלי נשיפה והקשה-שני 2120051 2 2 290.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2120052 פרוייקט כלי נשיפה והקשה-שלישי 2120052 2 2 290.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2120053 פרוייקט כלי קשת-שני 2120053 2 2 290.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2120054 פרוייקט כלי קשת-שלישי 2120054 2 2 290.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2120056 אקספרס -שני-(שעור 45 דקות זוגי) 2120056 2 2 360.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2120057 השתתפות משלחת יצוגית 2120057 2 2 2,000.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים