אלומה

מעונות יום


קוד שם פרטים מחיר לחודש הרשמה
2130001 מעון הדרים-תינוקיה עד 16:00 - תשפב 2130001 3 הסכום החודשי יעודכן בתחילת השנה. תשלום מקדמה 570 ש"ח ודמי רישום יבוצעו בחודש ההרשמה 2,895.00 ₪ הרישום הסתיים
2130002 מעון הדרים-תינוקיה עד 17:00 - תשפב 2130002 3 הסכום החודשי יעודכן בתחילת השנה. תשלום מקדמה 570 ש"ח ודמי רישום יבוצעו בחודש ההרשמה 3,020.00 ₪ הרישום הסתיים
2130003 מעון הדרים-בוגרים עד 16:00 - תשפב 2130003 3 הסכום החודשי יעודכן בתחילת השנה. תשלום מקדמה 570 ש"ח ודמי רישום יבוצעו בחודש ההרשמה 2,780.00 ₪ הרישום הסתיים
2130004 מעון הדרים-בוגרים עד 17:00 - תשפב 2130004 3 הסכום החודשי יעודכן בתחילת השנה. תשלום מקדמה 570 ש"ח ודמי רישום יבוצעו בחודש ההרשמה 2,905.00 ₪ הרישום הסתיים
2130010 מעון י.שטרן-תינוקיה עד 16:00 - תשפב 2130010 3 הסכום החודשי יעודכן בתחילת השנה. תשלום מקדמה 570 ש"ח ודמי רישום יבוצעו בחודש ההרשמה 2,895.00 ₪ הרישום הסתיים
2130011 מעון י.שטרן-תינוקיה עד 17:00 - תשפב 2130011 3 הסכום החודשי יעודכן בתחילת השנה. תשלום מקדמה 570 ש"ח ודמי רישום יבוצעו בחודש ההרשמה 3,020.00 ₪ הרישום הסתיים
2130012 מעון י שטרן בוגרים עד 16:00 תשפב 2130012 3 הסכום החודשי יעודכן בתחילת השנה. תשלום מקדמה 570 ש"ח ודמי רישום יבוצעו בחודש ההרשמה 2,780.00 ₪ הרישום הסתיים
2130013 מעון י.שטרן-בוגרים עד 17:00 - תשפב 2130013 3 הסכום החודשי יעודכן בתחילת השנה. תשלום מקדמה 570 ש"ח ודמי רישום יבוצעו בחודש ההרשמה 2,905.00 ₪ הרישום הסתיים