אלומה

בי"ס לכדורגל


קוד שם פרטים מחיר לחודש הרשמה
2110101 אפרוחים השחר ג 17:15 2110101 1 180.00 ₪ נסגר לרישום
2110105 אפרוחים ממלכתי כיתה א ו 12:45 2110105 1 180.00 ₪ נסגר לרישום
2110106 אפרוחים ממלכתי גן ו 13:30 2110106 1 180.00 ₪ נסגר לרישום
2110109 אפרוחים רבין ג 17:15 2110109 1 180.00 ₪ נסגר לרישום
2110206 בי"ס לכדורגל-הירוק א אולם יום ג 15:45 2110206 1 200.00 ₪ נסגר לרישום
2110241 בי"ס לכדורגל-רבין ד-ה-ימים ב+ה 18:30 2110241 1 250.00 ₪ נסגר לרישום
2110248 קייטנת פסח 10-14/22 2110248 1 720.00 ₪ נסגר לרישום
2110251 קייטנת פסח יום אחד 2110251 1 150.00 ₪ נסגר לרישום
2110252 קייטנת פסח יומיים 2110252 1 150.00 ₪ נסגר לרישום
2110253 קייטנת פסח 2110253 1 150.00 ₪ נסגר לרישום
2110254 קייטנת פסח 3 ימים 2110254 1 450.00 ₪ נסגר לרישום
2110100 אפרוחים השחר ג 16:30 2110100 1 180.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110102 אפרוחים השחר ג 18:00 2110102 1 180.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110103 אפרוחים ראשונים ב 16:30 2110103 1 180.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110104 אפרוחים ראשונים ב 17:15 2110104 1 180.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110107 אפרוחים הירוק ג 16:45 2110107 1 180.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110108 אפרוחים רבין ג 16:30 2110108 1 180.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110200 בי"ס לכדורגל-בגין א- ימים ב+ה 15:30 2110200 1 250.00 ₪ הרישום הסתיים
2110201 בי"ס לכדורגל-בגין ב ימים ב+ה 16:30 2110201 1 250.00 ₪ הרישום הסתיים
2110202 בי"ס לכדורגל-בגין ג-ה ימים ב+ה 17:30 2110202 1 250.00 ₪ הרישום הסתיים
2110203 בי"ס לכדורגל 1200 חדש א יום ג 17:00 2110203 1 200.00 ₪ הרישום הסתיים
2110204 בי"ס לכדורגל-בגין ג' כולל ליגה 2110204 1 430.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110205 בי"ס לכדורגל-בגין ד' כולל ליגה 2110205 1 430.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110207 בי"ס לכדורגל-הירוק א+ב מגרש יום ב 14:30 2110207 1 200.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110208 בי"ס לכדורגל-הירוק ג מגרש יום ב 15:30 2110208 1 200.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110209 בי"ס לכדורגל-הירוק ד מגרש יום ב 16:30 2110209 1 200.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110210 בי"ס לכדורגל-הירוק ג' כולל ליגה 2110210 1 430.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110211 בי"ס לכדורגל-הירוק ד' כולל ליגה 2110211 1 430.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110212 בי"ס לכדורגל-רעות א-ב ימים א+ד 16:00 2110212 1 250.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110213 בי"ס לכדורגל-רעות ג-ו ימים א+ד 17:00 2110213 1 250.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110214 בי"ס לכדורגל-רעות ג כולל ליגה 2110214 1 430.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110215 ביס לכדורגל-רעות ד כולל ליגה 2110215 1 430.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110216 בי"ס לכדורגל-יגאל אלון א- ימים א+ד 16:00 2110216 1 250.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110217 בי"ס לכדורגל-יגאל אלון ב- ימים א+ד 17:00 2110217 1 250.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110218 בי"ס לכדורגל-יגאל אלון ג-ה- ימים א+ד 15:00 2110218 1 250.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110219 בי"ס לכדורגל-יגאל אלון ג' כולל ליגה 2110219 1 430.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110220 בי"ס לכדורגל-יגאל אלון ד' כולל ליגה 2110220 1 430.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110221 בי"ס לכדורגל-ספורטק א-ב-ימים ב+ה 17:00 2110221 1 250.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110222 בי"ס לכדורגל-ספורטק ג- ימים ב+ה 18:00 2110222 1 250.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110223 בי"ס לכדורגל-ספורטק ד-ו- ימים ב+ה 16:00 2110223 1 250.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110224 ביס לכדורגל-ספורטק ג כולל ליגה 2110224 1 430.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110225 ביס לכדורגל-ספורטק ד כולל ליגה 2110225 1 430.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110226 בי"ס לכדורגל-המגן א-ב ימים א+ד 16:30 2110226 1 250.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110227 בי"ס לכדורגל-המגן ג-ד- ימים א+ד 17:30 2110227 1 250.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110228 בי"ס לכדורגל-המגן ג' כולל ליגה 2110228 1 430.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110229 בי"ס לכדורגל-המגן ד' כולל ליגה 2110229 1 430.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110230 בי"ס לכדורגל-גני צבי-א- ימים א+ד 16:30 2110230 1 250.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110231 בי"ס לכדורגל-גני צבי-ב- ימים א+ד 16:30 2110231 1 250.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110232 בי"ס לכדורגל-גני צבי-ג- ימים א+ד 16:30 2110232 1 250.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110233 בי"ס לכדורגל-גני צבי-ד-ו- ימים א+ד 16:30 2110233 1 250.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110234 בי"ס לכדורגל-גני צבי-ז-ח- ימים א+ד 16:30 2110234 1 250.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110235 בי"ס לכדורגל-גני צבי ג' כולל ליגה 2110235 1 430.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110236 בי"ס לכדורגל-גני צבי ד כולל ליגה 2110236 1 430.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110237 בי"ס לכדורגל-רבין א ימים ב שעה 16:00 יום ד 12:45 2110237 1 250.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110238 בי"ס לכדורגל רבין ב יום שני שעה 16:00 יום ד 12:45 2110238 1 250.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110239 בי"ס לכדורגל-רבין ג יום ב שעה 17:00 יום ה 14:30 2110239 1 250.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110240 בי"ס לכדורגל-רבין ד יום ב שעה 17:00 יום ה 13:30 2110240 1 250.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110242 בי"ס לכדורגל-רבין א-יום ב 16:00-17:00 2110242 1 200.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110243 בי"ס לכדורגל-רבין א-יום ד 12:45-13:45 2110243 1 200.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110244 בי"ס לכדורגל-רבין ב -יום ב 16:00-17:00 2110244 1 200.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110245 בי"ס לכדורגל-רבין ב -יום ד 12:45-13:45 2110245 1 200.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110246 בי"ס לכדורגל-רבין ג+ד יום ב 17:00-18:00 2110246 1 200.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110247 בי"ס לכדורגל-רבין ג+ד יום ה שעה 13:30-14:30 2110247 1 200.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110249 בי"ס לכדורגל-רבין ג' כולל ליגה 2110249 1 430.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110250 בי"ס לכדורגל-רבין ד' כולל ליגה 2110250 1 430.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110260 בי"ס כדורגל בנות גני צבי ב-ו ימים א-ג 2110260 1 250.00 ₪ הרישום הסתיים
2110261 בי"ס כדורגל בנות בגין א-ג 14:00 יום שני 2110261 1 200.00 ₪ הרישום הסתיים
2110262 בי"ס כדורגל בנות יגאל אלון א-ג 15:00 יום שני 2110262 1 200.00 ₪ הרישום הסתיים
2110264 בי"ס לכדורגל-הירוק ב מגרש יום ה 15:45 2110264 1 200.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110265 בי"ס לכדורגל-בנות חד שבועי-גני צבי- 2110265 1 200.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
2110266 בי"ס לכדורגל-תלת שבועי- 2110266 1 300.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים