החברה לקידום החינוך והתרבות הוד השרון

בי"ס לכדורגל


קוד שם פרטים מחיר לחודש הרשמה
10001 בי"ס אפרוחים אולם ראשונים יום ב 16:30 10001 1 13 180 ₪ הירשם
10002 בי"ס אפרוחים אולם ראשונים יום ב 17:15 10002 1 13 180 ₪ הירשם
10004 בי"ס אפרוחים אולם השחר יום ג 17:15 10004 1 13 180 ₪ הירשם
10005 בי"ס אפרוחים אולם השחר יום ג 16:30 10005 1 13 180 ₪ הירשם
10006 בי"ס אפרוחים אולם השחר יום ג 18:00 10006 1 13 180 ₪ הירשם
10007 בי"ס אפרוחים ממלכתי א יום ו 13:30 10007 1 13 180 ₪ הירשם
10008 בי"ס אפרוחים ממלכתי א-כיתות א יום ו 12:45 10008 1 13 180 ₪ הירשם
10009 בי"ס אפרוחים רבין טרום חובה יום ג' 16:30 10009 1 13 180 ₪ הירשם
10010 בי"ס אפרוחים רבין חובה יום ג' 17:15 10010 1 13 180 ₪ הירשם
10011 בי"ס אפרוחים אולם הירוק 16:45 10011 1 13 180 ₪ הירשם
10100 בי"ס לכדורגל מרכז רעות כיתות א-ב ימים א ד 16:00 10100 1 13 250 ₪ הירשם
10101 בי"ס לכדורגל מרכז רעות כיתות ג-ו ימים א ד 17:00 10101 1 13 250 ₪ הירשם
10102 בי"ס לכדורגל מרכז רבין א' ימים ב' ה' 15:30 10102 1 13 250 ₪ הירשם
10103 בי"ס לכדורגל מרכז רבין ב' ימים ב' ה' 14:30 10103 1 13 250 ₪ הירשם
10104 בי"ס לכדורגל מרכז רבין ב' ימים ב' ה' 16:30 10104 1 13 250 ₪ הירשם
10105 בי"ס לכדורגל מרכז רבין ג' ימים ב' ה' 17:30 10105 1 13 250 ₪ הירשם
10106 בי"ס לכדורגל מרכז רבין ד'-ה' ימים ב' ה' 18:30 10106 1 13 250 ₪ הירשם
10107 בי"ס לכדורגל מרכז המגן כיתות א-ב ימים א' ד' 16:30 10107 1 13 250 ₪ הירשם
10108 בי"ס לכדורגל מרכז המגן כיתות ג' ימים א' ד' 17:30 10108 1 13 250 ₪ הירשם
10109 בי"ס לכדורגל מרכז המגן כיתות ד'-ו' ימים א' ד' 18:30 10109 1 13 250 ₪ הירשם
10110 בי"ס לכדורגל מרכז בגין כיתות א' ימים ב' ה' 15:30 10110 1 13 250 ₪ הירשם
10111 בי"ס לכדורגל מרכז בגין כיתות ב' ימים ב' ה' 16:30 10111 1 13 250 ₪ הירשם
10112 בי"ס לכדורגל מרכז בגין כיתות ג' ימים ב' ה' 17:30 10112 1 13 250 ₪ הירשם
10113 בי"ס לכדורגל מרכז בגין כיתות ד'-ה' ימים ב' ה' 14:30 10113 1 13 250 ₪ הירשם
10114 בי"ס לכדורגל מרכז ספורטק כיתות ד'-ו' ימים ב' ה' 16:00 10114 1 13 250 ₪ הירשם
10115 בי"ס לכדורגל מרכז ספורטק כיתות א'-ב' ימים ב' ה' 17:00 10115 1 13 250 ₪ הירשם
10116 בי"ס לכדורגל מרכז ספורטק כיתות ג' ימים ב' ה' 18:00 10116 1 13 250 ₪ הירשם
10117 בי"ס לכדורגל מרכז גני צבי כיתות א' ימים א' ד' 16:30 10117 1 13 250 ₪ הירשם
10118 בי"ס לכדורגל מרכז גני צבי כיתות ב' ימים א' ד' 16:30 10118 1 13 250 ₪ הירשם
10119 בי"ס לכדורגל מרכז גני צבי כיתות ג' ימים א' ד' 16:30 10119 1 13 250 ₪ הירשם
10120 בי"ס לכדורגל מרכז גני צבי כיתות ד'-ו' ימים א' ד' 16:30 10120 1 13 250 ₪ הירשם
10121 בי"ס לכדורגל מרכז יגאל אלון כיתות א ימים א ד 16:00 10121 1 13 250 ₪ הירשם
10122 בי"ס לכדורגל מרכז יגאל אלון כיתות ב ימים א ד 17:00 10122 1 13 250 ₪ הירשם
10123 בי"ס לכדורגל מרכז יגאל אלון כיתות ג-ד ימים א ד 15:00 10123 1 13 250 ₪ הירשם
10124 בי"ס לכדורגל מרכז לפיד-חדש 10124 1 13 200 ₪ הירשם
10125 בי"ס לכדורגל מרכז ירוק-חדש- יום ג 15:45 10125 1 13 200 ₪ הירשם
10300 בי"ס לכדורגל מרכז רבין כיתות א יום ב 15:30 10300 1 13 200 ₪ הירשם
10301 בי"ס לכדורגל מרכז רבין כיתות א' יום ה' 15:30 10301 1 13 200 ₪ הירשם
10302 בי"ס לכדורגל מרכז רבין כיתות ב' יום ב' 14:30 10302 1 13 200 ₪ הירשם
10303 בי"ס לכדורגל מרכז רבין כיתות ב' יום ב' 16:30 10303 1 13 200 ₪ הירשם
10304 בי"ס לכדורגל מרכז רבין כיתות ב' יום ה' 14:30 10304 1 13 200 ₪ הירשם
10305 בי"ס לכדורגל מרכז רבין כיתות ב' יום ה' 16:30 10305 1 13 200 ₪ הירשם
10306 בי"ס לכדורגל ירוק כיתות א יום ב 14:30 10306 1 13 200 ₪ הירשם
10307 בי"ס לכדורגל ירוק כיתות ב,ג יום ב 13:45 10307 1 13 200 ₪ הירשם
10400 כדורגל בנות יגאל אלון 10400 1 13 180 ₪ הירשם
10401 כדורגל בנות בגין 10401 1 13 180 ₪ הירשם
10402 כדורגל בנות לפיד 10402 1 13 180 ₪ הירשם
10403 כדורגל בנות גני צבי 10403 1 13 180 ₪ הירשם
10404 כדורגל בנות רבין 10404 1 13 180 ₪ הירשם


© Expo LTD
נא המתן